Huismeester I COA I 32-36 uur I VCA I NEN 3140

14 November 12:57 - Amsterdam
Omschrijving
Voor het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) zijn wij op zoek naar een huismeester! Het betreft een vacature voor 1 FTE voor 32 tot 36 uur in de week. De locatie is in Amsterdam.

Als huismeester draag je zorg voor het onderhoud van gebouwen, terrein en installaties op de opvanglocatie. Je bent verantwoordelijk voor de huisvesting bij instroom, doorstroom of uitstroom van de asielzoekers. Je draagt zorg voor de operationele planning van het onderhoud op de locatie en je hebt overzicht over de werkzaamheden. Je controleert de schoonmaak, groenvoorziening en afvalverwerking aan de hand van het contract. Je voert Arbo-gerelateerde werkzaamheden uit, zoals onderhoud en installatie van veiligheidsmiddelen en Arbo voorschriften op de werkplek. Je signaleert spanningen en onrechtmatigheden op de locatie en onderneemt daarop passende actie.

De volgende werkzaamheden zijn op de huismeester van toepassing:

1. Onderhoud en schoonmaak

- Jij ontvangt, signaleert en rapporteert storingen over alle facilitaire zaken op de locatie;
- Jij coördineert en voert onderhoudswerkzaamheden, groenvoorziening en –onderhoud en afvalverwerking uit;
- Jij controleert schoonmaakwerkzaamheden, werkzaamheden in de groenvoorziening en -onderhoud en afvalverwerking op de afspraken als vermeld in de onderhoudscontracten en volgens de ABC lijst.

2. Veiligheid en leefbaarheid

- Jij levert een bijdrage aan het locatiesluitplan en voert het dagelijks beheer uit;
- Jij stelt het sleutelplan op en beheert deze;
- Jij voert, in samenwerking met de woonbegeleider, hygiënische en technische controles uit in de bewonersverblijven;
- Jij signaleert misstanden, spreekt de bewoners aan op hun gedrag;
- Jij verricht inspecties ten aanzien van installatie en onderhoud van veiligheidsmiddelen en controleert op legionella.

3. Inrichting en huisvesting

- Jij houdt je bezig met het bouwtechnisch huisvesten van bewoners bij in-, door- en uitstroom op de locatie;
- Jij draagt zorg voor de inrichting van de kantoren en bewonersgebouwen op de locatie;
- Jij stelt de operationele planning op en realiseert de zaken die vanuit de unit huisvesting worden aangestuurd. Voert Arbo gerelateerde taken uit aan de werkplekken.

4. Bewoners

- Jij overlegt met collega’s over ontwikkelingen rondom bewoners en de locatie;
- Jij begeleidt bewoners bij de uitvoering van werkzaamheden;
- Jij signaleert gedrag van bewoners en intervenieert daarop richting collega’s en bewoners.

5. Administratie

- Jij plaatst volgens de richtlijnen bestellingen in digitale systemen;
- Jij registreert de gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en signalen met betrekking tot bewoners.
Arbeidsvoorwaarden
- Een bruto uurloon tussen €14,45 - €17,89 (inschaling op basis van werkervaring);
- Werken via een toonaangevende uitzendonderneming met unieke vacatures die gespecialiseerd is binnen de overheid;
- Werken binnen dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van asielzoekers;
- Persoonlijke begeleiding door ervaren en enthousiaste Recruiters & HR-medewerkers;
- Een 32-36 urige werkweek binnen een uitdagende werkomgeving;
- Een opbouw van vakantiedagen naar rato;
- Om je persoonlijke ontwikkeling op peil te houden bieden wij gratis online trainingen aan via Good Habitz;
- Voor deze opdrachtgever is het aanvragen van een VOG noodzakelijk (deze verzorgen wij voor jou);
- Het COA vergoedt een gedeelte van jouw reiskosten, vraag hierover na bij de afdeling Recruitment;
- De deadline voor deze vacature is 03-10-2018 om 09.00 uur. Na deze datum word jouw sollicitatie niet meer in behandeling genomen.

BedrijfsomschrijvingIn een dynamische omgeving voert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn taak uit, het opvangen en begeleiden van mensen. Ons vak, het opvangvak, is steeds in ontwikkeling. Het COA is een organisatie die zich continu aanpast aan de veranderende vraag vanuit politiek en samenleving en het fluctuerende aantal bewoners. In deze dynamiek zorgen wij voor veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op de centra. Zo kunnen de bewoners werken aan hun toekomst.

Het COA is de opvangorganisatie in Nederland die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma’s. Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.

De opvanglocaties in het land zijn verdeeld over vier units Uitvoering. De EBTL in Amsterdam behoort tot de unit Midden Noord. Bestuur, staf en ondersteuning zijn gehuisvest in Den Haag. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.

Profiel kandidaat- Jij hebt een VMBO diploma richting techniek;
- Jij hebt praktische en toepassingsgerichte kennis van regels en afspraken op het betreffende aandachtsgebied;
- Jij hebt kennis van de taak, organisatie en de werkwijze van COA en de werkwijze van de eigen eenheid;
- Jij hebt kennis van werkvoorbereiding en onderhoudsplanning;
- Jij hebt kennis van de Arbonormen en regels rond (veilig) werken;
- Jij hebt kennis van inkoop diensten en contracten.
- Jij kan goed samenwerken, plannen en organiseren;
- Jij bent contactgericht, stressbestendig en flexibel.